WSNP Advies

Onze ervaren advocaten helpen u graag.

Contact
026 44 58 210

Afdrachtverplichting

Afdrachtverplichting

De afdrachtverplichting is een van de verplichtingen, die van toepassing is binnen de WSNP.

Uw bewindvoerder WSNP berekent aan de hand van uw inkomen het zogenaamde vrij te laten bedrag. Dit vrij te laten bedrag is bestemd voor uw woon- en energielasten, zorgpremie en kosten voor uw dagelijkse levensonderhoud.

Het verschil tussen uw inkomen en het vrij te laten bedrag moet u afdragen aan uw bewindvoerder WSNP. Uw bewindvoerder WSNP stort het bedrag op de zogenaamde boedelrekening. Alles wat gespaard is op deze rekening wordt aan het einde van de periode verdeeld onder uw schuldeisers en uw bewindvoerder WSNP.

Niet voldoen aan afdrachtverplichting

Stel u draagt een (aantal) maand(en) het door uw bewindvoerder WSNP berekende bedrag niet af. Uw bewindvoerder WSNP kan dan de rechtbank verzoeken de schuldsanering tussentijds te beëindigen. Dit kan hij ook doen als u wijzigingen in uw inkomen niet tijdig aan uw bewindvoerder WSNP doorgeeft, waardoor u mogelijk te weinig afdraagt aan de boedelrekening. Uw bewindvoerder WSNP maakt namelijk een nieuwe berekening van het vrij te laten bedrag als er wijzigingen zijn in uw inkomen. Het kan zijn dat u meer dan dient af te dragen aan uw bewindvoerder WSNP. Doet u dat niet dan ontstaat er een boedelachterstand. Ook dit vormt een reden om u voor te dragen voor beëindiging van uw schuldsanering.

Zitting

Er wordt dan een zitting gepland bij de rechtbank waarbij u zich kunt laten bijstaan door een advocaat. Een advocaat kan mogelijk voorkomen dat uw WSNP tussentijds wordt beëindigd. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons vrijblijvend benaderen via het contactformulier op de homepagina.

Kosten

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 143,-.

U kunt bij uw gemeente een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand voor de advocaatkosten (dit is wel inkomensafhankelijk).  De gemeente beslist of u recht heeft op bijzondere bijstand. U moet dus wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om daarvoor in aanmerking te komen. De aanvraag dient u zelf in te bij de gemeente waarin u woonachtig bent.