WSNP Advies

Onze ervaren advocaten helpen u graag.

Contact
026 44 58 210

Beroep tussentijdse beëindiging WSNP

Beroep tussentijdse beëindiging wsnp

U zit in de wsnp maar heeft de rechtbank besloten deze tussentijds te beëindigen zonder toekenning van een schone lei ?

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als u nieuwe schulden heeft laten ontstaan of andere verplichtingen van de schuldsanering niet heeft nageleefd. Als er onverhoopt toch schulden ontstaan tijdens de schuldsanering dan moeten die worden afgelost uit uw vrij te laten bedrag en gedurende de looptijd van uw schuldsanering.

Beroep Hof

Uw advocaat Paanakker en advocaat Hoksbergen kunnen een beroepschrift indienen bij het Gerechtshof (dit is een hoger rechtscollege na de rechtbank). Let op dat de beroepstermijn slechts 8 dagen is. Het is dan ook belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact via het contactformulier op de homepagina met ons opneemt, zodat wij op tijd het beroepschrift kunnen indienen.

Kosten

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 143,-.

U kunt bij uw gemeente een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand voor de advocaatkosten (dit is wel inkomensafhankelijk).  De gemeente beslist of u recht heeft op bijzondere bijstand. U moet dus wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om daarvoor in aanmerking te komen. De aanvraag dient u zelf in te bij de gemeente waarin u woonachtig bent.