WSNP Advies

Onze ervaren advocaten helpen u graag.

Contact
026 44 58 210

Tussentijdse beëindiging

Tussentijdse beëindiging

Wanneer u bent toegelaten tot de WSNP, maar de bewindvoerder en/of de rechter-commissaris vinden dat u zich niet houdt aan de regels, zoals informatieplicht, inspanningsplicht, afdrachtverplichting of nieuwe schulden maakt, kan uw bewindvoerder en/of de rechter-commissaris aan de rechtbank verzoeken om uw WSNP tussentijds (dat wil zeggen binnen de periode van 3 tot 5 jaar) te laten beëindigen.

10 jaar

Indien de rechtbank besluit uw WSNP te beëindigen, kunt u de eerste 10 jaren geen nieuwe aanvraag wsnp indienen. De schuldeisers komen weer bij u aankloppen met alle gevolgen van dien.

Advocaat Paanakker en advocaat Hoksbergen kunnen u bijstaan tijdens de eindzitting bij de rechtbank om te voorkomen dat uw WSNP traject tussentijds wordt beëindigd en namens u verweer te voeren.

Het is belangrijk dat u, zodra u op de hoogte bent dat uw bewindvoerder en/of rechter-commissaris u voordragen voor een eindzitting, zo spoedig mogelijk contact opneemt met ons. Wij kunnen dan tijdig uw dossier opvragen bij de bewindvoerder en/of rechtbank en dit bestuderen. Zo kunnen we beoordelen wat er nodig is om een beëindiging te voorkomen. Ook zijn wij dan in de gelegenheid eventueel aanvullende informatie bij derden op te vragen, die uw verweer ondersteunt.

Kosten

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 143,-.

U kunt bij uw gemeente een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand voor de advocaatkosten (dit is wel inkomensafhankelijk).  De gemeente beslist of u recht heeft op bijzondere bijstand. U moet dus wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om daarvoor in aanmerking te komen. De aanvraag dient u zelf in te bij de gemeente waarin u woonachtig bent.