WSNP Advies

Onze ervaren advocaten helpen u graag.

Contact
026 44 58 210

WSNP aanvraag afgewezen

WSNP aanvraag

De rechtbank beslist of u kunt worden toegelaten tot de wsnp. U dient met behulp van de schuldhulpverleners van uw gemeente, gemeentelijke kredietbank of stadsbank, beschermingsbewindvoerder of uw advocaat een aanvraag bij de rechtbank in

WSNP aanvraag afgewezen

Het kan zijn dat de rechtbank besluit om uw aanvraag tot toelating tot de WSNP af te wijzen, omdat de rechtbank bijvoorbeeld vindt dat uw schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan. Hieronder wordt onder meer verstaan: onverantwoord koopgedrag of (teveel) geld lenen, strafrechtelijke schulden, schulden die zijn ontstaan omdat u te veel uitkering heeft ontvangen, recente belastingschulden, te lang bent doorgegaan met uw eigen onderneming, fraude vorderingen en eerdere WSNP trajecten of faillissementen. Ook wordt uw aanvraag afgewezen als u geen minnelijk traject heeft doorlopen.

Beroep hof

U kunt van deze beslissing in hoger beroep bij het Gerechtshof. Dit hogere rechtscollege kan de beslissing van de rechtbank vernietigen en u alsnog toelaten. De beroepstermijn bedraagt slechts 8 dagen na de dag van de uitspraak van de rechtbank. Binnen deze termijn moet er een beroepsschrift door een advocaat zijn ingediend bij het gerechtshof anders wordt de beslissing van de rechtbank onherroepelijk.

Het is dan ook belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt, zodat wij op tijd het beroepschrift kunnen indienen. U kunt dit doen via ons contactformulier op de homepagina. Wacht niet tot de laatste dag van de beroepstermijn.

Kosten

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 143,-.

U kunt bij uw gemeente een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand voor de advocaatkosten (dit is wel inkomensafhankelijk).  De gemeente beslist of u recht heeft op bijzondere bijstand. U moet dus wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om daarvoor in aanmerking te komen. De aanvraag dient u zelf in te bij de gemeente waarin u woonachtig bent.