WSNP Advies

Onze ervaren advocaten helpen u graag.

Contact
026 44 58 210

Nieuwe schulden

Nieuwe schulden

Een van de verplichtingen van de WSNP is dat u geen nieuwe schulden maakt gedurende de looptijd van uw schuldsanering.

Tussentijdse beëindiging wsnp

Komt uw bewindvoerder WSNP achter deze nieuwe schulden, dan kan uw bewindvoerder WSNP een verzoek aan de rechter – commissaris doen tot tussentijdse beëindiging van uw WSNP. Dit gebeurt als uw nieuwe schuld zo hoog is, dat deze tijdens de schuldsaneringsperiode niet kan worden afgelost.

Verlenging wsnp termijn van 3 jaar

Onder bijzondere omstandigheden kan de rechtbank besluiten om uw WSNP periode te verlengen met maximaal 2 jaar. In die periode kan en moet u dan de nieuwe schuld aflossen.

Brief rechtbank

U krijgt dan van de rechtbank een brief met daarin de datum waarop de zitting tussentijdse beëindiging WSNP zal plaatsvinden. Ukunt zich laten bijstaan door een advocaat. Ondersteuning van een advocaat kan mogelijk voorkomen dat uw schuldsanering tussentijds wordt beëindigd.Voor vragen of opmerkingen kunt u ons vrijblijvend benaderen via het contactformulier op de homepagina.

Kosten

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 143,-.

U kunt bij uw gemeente een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand voor de advocaatkosten (dit is wel inkomensafhankelijk).  De gemeente beslist of u recht heeft op bijzondere bijstand. U moet dus wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om daarvoor in aanmerking te komen. De aanvraag dient u zelf in te bij de gemeente waarin u woonachtig bent.