WSNP Advies

Onze ervaren advocaten helpen u graag.

Contact
026 44 58 210

Inspanningsverplichting

Inspanningsverplichting

De inspanningsverplichting is een van de verplichtingen, die van toepassing is binnen de schuldsanering.

Werken

De inspanningsverplichting houdt in dat u tenminste 36 uur per week moet werken Als u geen baan heeft, dan bent u verplicht te solliciteren. Minimaal 4 sollicitaties per maand moet u verzenden.

De bewijzen van uw sollicitaties dient u gevraagd en ongevraagd toe te zenden aan uw bewindvoerder WSNP. Maak daarvan altijd kopieën en stuur ze bij voorkeur per email aan uw bewindvoerder WSNP en bewaar uw mails goed. Dan heeft u altijd bewijs dat u ze heeft toegestuurd.

Ziek en inspanningsverplichting

U bent arbeidsongeschikt, ontvangt een Wajong uitkering en/of de gemeente heeft u vrijgesteld van uw sollicitatieplicht in verband met uw gezondheid en/of andere omstandigheden.  Een vrijstelling van de sollicitatieplicht afgegeven door bijvoorbeeld een gemeente stelt u niet automatisch vrij van een sollicitatieverplichting in de wsnp. De rechter-commissaris neemt hierover een beslissing, soms nadat u gekeurd bent door een arts die door de rechtbank is aangewezen. U moet dus altijd een vrijstelling van uw sollicitatieverplichting vragen aan uw bewindvoerder wsnp en de rechter-commissaris. Pas als die is gegeven bent u vrijgesteld van solliciteren tijdens de wsnp.

Niet voldoen aan inspanningsverplichting

Is de bewindvoerder WSNP van mening dat u zich niet houdt aan de inspanningsverplichting dan kan uw bewindvoerder WSNP de rechtbank verzoeken uw schuldsanering tussentijds te beëindigen.

Brief rechtbank

U krijgt dan van de rechtbank een brief met daarin de datum waarop de zitting tussentijdse beëindiging WSNP zal plaatsvinden. Ukunt zich laten bijstaan door een advocaat. Ondersteuning van een advocaat kan mogelijk voorkomen dat uw schuldsanering tussentijds wordt beëindigd.Voor vragen of opmerkingen kunt u ons vrijblijvend benaderen via het contactformulier op de homepagina.

Kosten

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 143,-.

U kunt bij uw gemeente een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand voor de advocaatkosten (dit is wel inkomensafhankelijk).  De gemeente beslist of u recht heeft op bijzondere bijstand. U moet dus wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om daarvoor in aanmerking te komen. De aanvraag dient u zelf in te bij de gemeente waarin u woonachtig bent.