WSNP Advies

Onze ervaren advocaten helpen u graag.

Contact
026 44 58 210

Informatieverplichting

Informatieplicht

De informatieverplichting is een van de verplichtingen, die van toepassing is binnen de WSNP.

U dient uw bewindvoerder WSNP gevraagd en ongevraagd van alle relevante informatie te voorzien. Dit betekent dat u uw bewindvoerder WSNP moet informeren over voorgenomen verhuizingen, ander werk (van baan verwisselen), wijzigingen in uw woonsituatie, wijziging van salaris, wijziging in de toeslagen enz. Deze plicht heeft u ook als naast een bewindvoerder wsnp nog een beschermingsbewindvoerder heeft.

Zo dient u voor een verhuizing naar een andere woning of wijziging van uw baan vooraf toestemming te vragen aan uw bewindvoerder en de rechter-commissaris. Ook mag u niet zonder toestemming van uw bewindvoerder WSNP en de rechter – commissaris een beëindigingsovereenkomst met uw werkgever sluiten. Het is dus van belang dat u uw bewindvoerder gevraagd maar zeker ook ongevraagd op de hoogte houdt van alle van belang zijnde zaken. U moet dus niet wachten tot de bewindvoerder WSNP dit zelf opvraagt om een verslag voor de rechtbank te maken.

Correspondentie tussen u en uw bewindvoerder wsnp

Bewaar alle correspondentie (mails) tussen u en uw bewindvoerder WSNP goed, want deze kunnen in voorkomende gevallen goed van pas komen. Hiermee kunt u aantonen dat u wel aan uw verplichtingen hebt voldaan.

Voorstel tussentijdse beëindiging

Is uw bewindvoerder WSNP van mening dat u zich niet houdt aan informatieverplichting, dan kan uw bewindvoerder WSNP de rechtbank verzoeken uw schuldsanering tussentijds te beëindigen.

Uitnodiging van de rechtbank

U krijgt dan van de rechtbank een brief met daarin de datum waarop de zitting tussentijdse beëindiging WSNP zal plaatsvinden. U kunt zich laten bijstaan door advocaat Paanakker en Hoksbergen. Ondersteuning van een advocaat kan mogelijk voorkomen dat uw schuldsanering tussentijds wordt beëindigd. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons vrijblijvend benaderen via het contactformulier op de homepagina.

Kosten

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 143,-.

U kunt bij uw gemeente een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand voor de advocaatkosten (dit is wel inkomensafhankelijk).  De gemeente beslist of u recht heeft op bijzondere bijstand. U moet dus wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om daarvoor in aanmerking te komen. De aanvraag dient u zelf in te bij de gemeente waarin u woonachtig bent.