WSNP Advies

Onze ervaren advocaten helpen u graag.

Contact
026 44 58 210

Beëindiging WSNP zonder schone lei

Beëindiging wsnp zonder schone lei

De rechtbank besluit na 3 of 5 jaar wsnp uw regeling te beëindigen zonder toekenning van een schone lei?

Wat is een ‘schone lei’?

Bij de beëindiging van uw schuldsanering bepaalt de rechter tijdens een zitting of u in aanmerking komt voor een schone lei. Dit betekent dat u schuldenvrij bent. De rechter verstrekt u een schone lei als u zich heeft gehouden aan alle verplichtingen van de WSNP.  De verplichtingen zijn afdrachtplicht, inspanningsplicht en informatieplicht.

De schone lei kan ook gegeven worden als u zich niet heeft gehouden aan alle verplichtingen, maar u dat niet te verwijten valt. Als de rechter u een schone lei verstrekt, krijgen uw schuldeisers naar rato een percentage van het door u gespaarde geld dat op de boedelrekening van uw bewindvoerder WSNP staat. Uw schuldeisers kunnen vervolgens de rest van hun openstaande schulden niet meer bij u opeisen. Dat betekent dat u uw schulden aan uw schuldeisers niet meer hoeft te betalen. U kunt met een ‘schone lei’ opnieuw beginnen.

Eindzitting

Aan het einde van de looptijd van de schuldsaneringsregeling wordt er een zitting ingepland voor de rechtbank. Uw bewindvoerder WSNP geeft een advies aan de rechtbank voor het wel of niet beëindigen van de schuldsaneringsregeling met een schone lei. Uw bewindvoerder WSNP kan dus een negatief advies geven over de schone lei en de rechtbank kan dan uw schuldsanering beëindigen zonder schone lei.

Bijvoorbeeld omdat u nieuwe schulden heeft gemaakt tijdens de wsnp. Of schuldeisers heeft benadeeld of omdat u uw verplichtingen van de WSNP niet heeft nageleefd.

Beroep

Namens u kunnen we dan een beroepschrift indienen bij het Gerechtshof (dit is een hoger rechtscollege na de rechtbank). Let op dat de beroepstermijn slechts 8 dagen is. Het is dan ook belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact via het contactformulier op de homepagina met ons opneemt, zodat wij op tijd het beroepschrift kunnen indienen.Wacht bij voorkeur niet tot de laatste dag van de beroepstermijn.

Kosten

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een eigen bijdrage ad € 143,-.

U kunt bij uw gemeente een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand voor de advocaatkosten (dit is wel inkomensafhankelijk).  De gemeente beslist of u recht heeft op bijzondere bijstand. U moet dus wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om daarvoor in aanmerking te komen. De aanvraag dient u zelf in te bij de gemeente waarin u woonachtig bent.