WSNP Advies

Onze ervaren advocaten helpen u graag.

Contact
026 44 58 210

Blog

Dwangakkoord met één schuldeiser

Dwangakkoord met één schuldeiser

De WSNP kan worden toegepast als er maar één schuldeiser is. Het was nog onduidelijk of een dwangakkoord ook kan als er maar één schuldeiser is. Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deze onduidelijkheid opgehelderd. In eerste aanleg had de rechtbank toegestaan dat er een gedwongen schuldregeling werd opgelegd aan de enige schuldeiser, een gemeentelijke sociale dienst. De gemeente is hiertegen in hoger beroep gegaan. Het hof zegt dan het volgende: “Anders dan de gemeente ingang wil doen vinden, is het hof van oordeel dat ook een gedwongen schuldregeling kan worden opgelegd wanneer de schuldenaar slechts één crediteur heeft en deze enige crediteur weigert in te stemmen met de voorgestelde schuldregeling.”

Overigens was het hof het verder niet eens met de rechtbank. De gemeente werd niet gedwongen mee te werken aan de gedwongen schuldregeling.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 maart 2017