WSNP Advies

Onze ervaren advocaten helpen u graag.

Contact
085 5360 007

Blog

Schuldeisers niet welkom op toelatingszitting schuldenaar tot wsnp

wsnp zitting en schuldeisers

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich recent uitgesproken over de positie van schuldeisers tijdens een wsnp zitting. In de wsnp zitting wordt beoordeeld of schuldenaar moet worden toegelaten of niet. De schuldeisers hadden zich succesvol verzet tegen het sluiten van een dwangakkoord.

De schuldeisers hadden zich tot het gerechtshof gewend. Zij wilde de wsnp zitting bijwonen. De schuldeisers wensten ook een kopie van het door de schuldenaar ingediende beroepschrift te ontvangen. Ook verlangde ze van het hof een uitnodiging voor de mondelinge behandeling.

Het gerechtshof wijst dit verzoek af met als motivering dat de wetgever ervoor gekozen heeft de positie van de schuldeiser bij de behandeling van een schuldsaneringsverzoek zeer beperkt te houden.  Er is geen rol weggelegd door de wetgever voor de schuldeiser in dit proces. Een beroep op artikel 6 EVRM brengt hierin geen verandering gelet op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de schuldenaar.  De zitting is niet openbaar.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 april 2017