WSNP Advies

Onze ervaren advocaten helpen u graag.

Contact
026 44 58 210

Blog

Afwijzing verzoek WSNP vanwege psychische problemen

 

Psychische problemen

De rechtbank Overijssel heeft zich onlangs uitgesproken over toepassing van de WSNP in verband met psychische problemen. Aan de orde was de vraag of verzoekster de uit de schuldsaneringsregeling voortkomende verplichtingen zou kunnen nakomen.

 

Verzoekster had ter zitting een nieuwe schuldenlijst overgelegd. De schulden op deze lijst weken af van de schuldenlijst bij het verzoekschrift. Een schuld aan DUO was hoger dan aanvankelijk aangegeven. Verzoekster had aangegeven dat in verband met problemen uit het verleden een afspraak met een psycholoog stond gepland. Ook verleent maatschappelijk werk hulp om een opleiding of een baan te zoeken. Er was sprake van budgetbeheer.

 

Voldoen aan wsnp verplichtingen

De rechtbank heeft overwogen dat uit het verzoekschrift en ter zitting is gebleken dat de situatie van verzoekster niet stabiel is. Toelating tot de schuldsaneringsregeling kan pas aan de orde komen op het moment dat verzoekster in staat is om aan de verplichtingen voortvloeiend uit de schuldsaneringsregeling te voldoen. De wettelijke schuldsaneringsregeling kent immers veel verplichtingen. Onder andere de verplichting een goed contact met de bewindvoerder om regelmatig te informeren over relevante ontwikkelingen. En zoveel mogelijk geld voor de schuldeisers sparen.

 

De rechtbank was van oordeel dat vanwege de psychische situatie van verzoekster zij niet aan de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling zou kunnen voldoen. Daarom werd het verzoek afgewezen. Daarbij heeft de rechtbank wel opgemerkt dat verzoekster opnieuw een verzoek tot toelating kan doen zodra zijn haar psychische problemen onder controle heeft gekregen en in staat is te voldoen aan de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling.

 

Rechtbank Overijssel 17 januari 2017