WSNP Advies

Onze ervaren advocaten helpen u graag.

Contact
026 44 58 210

Author: Astrid Paanakker

Faillissementsverzoek en aantal wsnp verzoeken

Meerdere verzoeken tot toelating wsnp Hoge Raad doet uitspraak over het indienen van meerdere verzoeken tot toelating tot de WSNP, tijdens de schorsing van een aanvraag tot faillietverklaring. Een faillissementsverzoek of de behandeling daarvan wordt namelijk geschorst zolang niet onherroepelijk beslist is op het verzoek tot toelating WSNP. Mogen gedurende deze schorsingsperiode meerdere verzoeken tot toelating […]

Read More

Afwijzing verzoek WSNP vanwege psychische problemen

  Psychische problemen De rechtbank Overijssel heeft zich onlangs uitgesproken over toepassing van de WSNP in verband met psychische problemen. Aan de orde was de vraag of verzoekster de uit de schuldsaneringsregeling voortkomende verplichtingen zou kunnen nakomen.   Verzoekster had ter zitting een nieuwe schuldenlijst overgelegd. De schulden op deze lijst weken af van de […]

Read More

Schuldeisers niet welkom op toelatingszitting schuldenaar tot wsnp

wsnp zitting en schuldeisers Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich recent uitgesproken over de positie van schuldeisers tijdens een wsnp zitting. In de wsnp zitting wordt beoordeeld of schuldenaar moet worden toegelaten of niet. De schuldeisers hadden zich succesvol verzet tegen het sluiten van een dwangakkoord. De schuldeisers hadden zich tot het gerechtshof gewend. Zij wilde de wsnp […]

Read More